CSDL Sách

Duyệt theo:
Nam dược
.jpg

Nam dược thần hiệu: Tái bản lần thứ 5 có bổ sung, sửa chữa

Tác giả: Nguyễn Bá Tĩnh; Lê Trần Đức

Quyển đầu: Các vị thuốc nam; Quyển 1: Các bệnh trùng; Quyền 2: Các bệnh khí; Quyển 3: Các bệnh xuất huyết; Quyển 4: Các bệnh có đau; Quyển 5: Các bệnh không đau; Quyển 6: Các bệnh chín khiếu; Quyển 7: Các bệnh nội nhân; Quyển 8: Các bệnh phụ khoa; Quyển 9: Các bệnh nhi khoa; Quyển 10: Các bệnh ngoại khoa.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5