CSDL Sách

Duyệt theo:
Xã hội
.jpg

Vấn đề không phải là tiền : nghe & nghĩ

Tác giả: Phạm Nguyễn Toan

Giới thiệu các bài viết từ những chuyên mục, thể hiện quan điểm, cách nhìn, cách nghĩ nghiêm túc các vấn đề đất nước, xã hội mà tác giả đã nghe và nhìn thấy dưới góc độ nhà báo đã được sự đồng thuận cao trong hơn một năm công tác.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3
.jpg

Cú sốc tương lai = Future shock

Tác giả: Alvin Toffler

Tác phẩm miêu tả, phân tích nhận định về xã hội trong khung cảnh những đổi thay đễn mức kì lạ, làm đảo lộn lối sống, cách nghĩ của con người từ xưa đến nay; rút ra những nhận đình về đặc điểm của thời đại mà chúng ta đang sống.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Con người trong quản lý xã hội

Tác giả: Afanaxep V.G

Gồm 5 chương: I. Con người khách thể quản lý; II. Những quan hệ quản lý là quan hệ giữa con người và con người; III. Người lãnh đạo và người bị lãnh đạo; IV. Con người: Việc quản lý bản thân con người; V. Quản lý và giáo dục con người.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3