CSDL Sách

Duyệt theo:
Y học -- Thực nghiệm
.jpg

Phôi thai học : thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Tác giả: Đỗ Kính

Sách cập nhật những thông tin khoa học từ các công trình nghiên cứu, sắp xếp có hệ thống những kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động vật, tìm hiểu và giải thích cơ chế của các hiện tượng, mô tả các hiện tượng phôi thai học bình thường và sự phát triển bất thường, liên hệ ứng dụng lâm sàng. Cơ sở phân tử và tế bào của quá trình phát triển cá thể.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2