CSDL Sách

Duyệt theo:
Vi khuẩn Y học
.JPG

Nha chu học : tập 1

Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Bích Vân, ThS. BS. Hà Thị Bảo Đan,...[et.al]

Chương I: Giải phẫu học nha chu; Chương II: Nước bọt - Dịch nướu; Chương III: Dịch tễ học bệnh nha chu; Chương IV: Mảng bám - Vôi răng; Chương V: Vi khuẩn học trong bệnh nha chu; Chương VI: Bệnh căn và bệnh sinh bệnh nha chu; Chương VII: Phân loại bệnh nha chu; Chương VIII: Bệnh nha chu và bệnh toàn thân; Chương IX: Bệnh nướu; Chương X: Viêm nha chu; Chương XI: Mức độ trầm trọng bệnh viêm nha chu; Chương XII: Đáp ứng miễn dịch trong bệnh nha chu.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 15
  • Đang rỗi: 15
.jpg

Helicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày - tá tràng

Tác giả: Phạm Quang Cử

Sơ lược lịch sử, đặc điểm sinh học của vi khuẩn Helicobacter pylori, vị trí cư trú, đường lây nhiễm, phương pháp xâm phạm, vai trò của Helicobacter pylori trong bệnh lí dạ dày - tá tràng..., một số bệnh dạ dày - tá tràng hay gặp khi nhiễm Helicobacter pylori và cách điều trị.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5
.jpg

Vi khuẩn y học : dùng cho đào tạo bác sĩ và học viên sau đại học

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Phủng (chủ biên)

Gồm 8 phần: Phần 1: Đại cương vi khuẩn; Phần 2: Cầu khuẩn Gram dương; Phần 3: Cầu khuẩn Gram âm; Phần 4: Trực khuẩn Gram dương; Phần 5: Vi khuẩn Gram âm; Phần 6: Xoắn khuẩn; Phần 7: Vi khuẩn kỵ khí; Phần 8: Vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5