CSDL Sách

Duyệt theo:
Tâm lý học -- Lãnh đạo
.jpg

Tâm lý học dành cho lãnh đạo : quản lý hiệu quả hơn nhờ cách thức tạo ra động lực, xung đột và quyền lực

Tác giả: Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold

Trình bày về tâm lí học để lãnh đạo thành công. Đồng thời đưa ra một số định hướng chung, cách hợp tác, tận dụng các vấn đề và các rào cản để lãnh đạo và trở thành nhà lãnh đạo thành công.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2
.jpg

Tiếng nói của lãnh tụ & những người được giải thưởng nobel

Tác giả: Ngô Văn Quyết

Trình bày 3 phần: 1. Những lời dạy thanh niên của các lãnh tụ C.Mác; F Ăng-ghen; V.Leenin; 2. bàn về ước mơ, tài năng và sáng tạo; 3. Những câu danh ngôn, những lời khuyên bất hủ.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2
.jpg

MBA trong tầm tay

Tác giả: Tjosvold Dean

Trình bày những hiểu biết sâu sắc về tâm lý học đối với các vấn đề quan trọng như tầm nhìn chung, hợp tác, quyền lực, cảm xúc và xung đột để dẫn dắt bạn và nhân viên của bạn trở thành một đội ngũ làm việc có hiệu quả.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2