CSDL Sách

Duyệt theo:
Phan Khôi
.jpg

Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1930

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Tập hợp những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887-1959) đăng trên báo chí trong những năm 1930, chủ yếu là các nhật báo Thần chung, Trung lập và tuần báo Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn, nhật báo phổ thông ở Hà Nội, sau hơn 70 năm bị quyên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1