CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng -- Thiết kế
.jpg

Tiên lượng xây dựng : giáo trình

Nhóm Tác giả: Bộ Xây dựng

Giáo trình này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ, đọc hiểu những bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng, nắm được cấu tạo các bộ phận của nhà từ móng đến mái, cách liên kết giữa các bộ phận với nhau và quy cách vật liệu xây dựng. Từ đó học sinh có thể tính được tiên lượng cho công trình kiến trúc vừa và nhỏ làm tiền đề cho...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4