CSDL Sách

Duyệt theo:
Y học -- Cổ truyền
.jpg

Y học cổ truyền phục vụ y tế cộng đồng : tái bẩn lần thứ nhất

Tác giả: GS. Trần Thúy; PGS.TS. Đỗ Thị Phương; ThS. Trần Quốc Hưng

Giới thiệu lý luận cơ bản về Y học cổ truyền. Một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc và ứng dụng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Sử dụng thuốc Nam trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Những kiến thức và kĩ năng cơ bản cần thiết cho nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Sản phụ khoa y học cổ truyền

Tác giả: GS. Trần Thúy,...[et.al]

Giới thiệu một số quan niệm và trị pháp của Hải Thượng Lãn Ông về bệnh sản phụ khoa. Đặc điểm về lý luận sản phụ khoa y học cổ truyền. Điều trị một số bệnh phụ khoa thường gặp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc : sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Nhược Kim, BSCKII. Trần Quang Đạt,...[et.al]

Đại cương về lịch sử châm cứu và quá trình phát triển châm cứu ở Việt Nam, các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Một số lý luận cơ bản của châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Điều trị 30 bệnh chứng thường gặp bằng các phương pháp không dùng thuốc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền : sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Nhược Kim, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà,...[et.al]

Nghiên cứu về nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng lâm sàng, điều trị các bệnh nội khoa theo y học cổ truyền. Đây là môn học mang tính ứng dụng thực tiễn của: Lý, pháp, phương dược của y học cổ truyền, là một trong những môn y học lâm sàng cơ bản của y học cổ truyền.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bài giảng y học cổ truyền : tập 1

Nhóm Tác giả: B.s: Trần Thuý, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu

Sơ lược lịch sử y học cổ truyền dân tộc và lý luận về y học cổ truyền; Những điều cần tránh của người thầy thuốc; Y học hiện đại và y học cổ truyền. Giới thiệu một số bài y học cổ truyền và các vị thuốc Nam.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5