CSDL Sách

Duyệt theo:
Nguồn điện
.jpg

Nguồn điện thông tin: Giáo trình (Dùng cho các trường công nhân bưu điện hệ 18 tháng)

Tác giả: Lê Quang Vị

Gồm 2 phần: Phần Lý thuyết cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn điện của các thiết bị điện, điện tử và viễn thông như nguồn điện một chiều; biến áp, chỉnh lưu và lọc nguồn; các mạch ổn định nguồn điện; máy điện; động cơ đốt trong. Phần thực hành cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương pháp bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa các thiết bị nguồn thông thường như ắc qui, pin mặt trời, thiết bị cấp nguồn, ...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3