CSDL Sách

Duyệt theo:
Xử lý -- Nước cấp sinh hoạt
.jpg

Xử lí nước cấp : giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Dung

Cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lí nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lí nước, đồng thời giới thiệu một số kiến thức về quản lí các công trình đơn vị trong trạm xử lí nước.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2