CSDL Sách

Duyệt theo:
ADSL
.jpg

Công nghệ, giải pháp và triển khai mạng cung cấp dịch vụ ADSL

Tác giả: Nguyễn, Quý Sỹ

Gồm 5 chương: 1. Mạng truy nhập; 2. Công nghệ ADSL; 3. Cấu trúc mạng và các thành phần mạng sử dụng công nghệ ADSL; 4. Triển khai mạng ADSL; 5. Một số loại máy đo ÁDL và thiết bị đầu cuối ADSL điển hình.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2