CSDL Sách

Duyệt theo:
Tác gia -- Văn hóa Việt Nam
.jpg

Hồ Nghinh - Một chiến sĩ một con người

Tác giả: Hoàng Minh Nhân

Tập hợp tất cả các bài viết ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự lãnh đạo tài ba về nhà hoạt động chính trị uyên bác Hồ Nghinh.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5
.jpg

Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam: Tập 1 (Nguyễn Tuân)

Tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh

Giới thiệu niên biểu về Nguyễn Tuân; Con người và sự nghiệp Nguyễn Tuân; Văn của Nguyễn Tuân qua sách giáo khoa trong các tác phẩm: Chữ người tử tù, Người lái đò sông Đà, Tờ hoa ...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2
.jpg

Từ điển tác gia văn hóa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng

Sách viết về các tác gia có mặt từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XX bao gồm tiểu sử, lược kê tác phẩm, giới thiệu tác phẩm tiêu biểu.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1