CSDL Sách

Duyệt theo:
Ngũ Hành Sơn
.jpg

Ngũ Hành Sơn : vùng lịch sử, văn hóa tâm linh

Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Anh Dũng

Sách gồm 120 tác phẩm văn, thơ, tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu về Ngũ Hành Sơn.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Ngũ Hành Sơn - Di tích và thơ ca

Tác giả: Tùng Vân, Lê Hoàng Vinh

Giới thiệu tổng quan về Ngũ Hành Sơn và tìm hiểu một số thắng tích tiêu biểu của Ngũ Hành Sơn. Một số văn bản, chỉ dụ, bản tấu trong Châu bản triều Nguyễn có nội dung tu bổ, tôn tạo Ngũ Hành Sơn để bảo vệ di tích vô giá này cho đất nước, lưu truyền lại hậu thế.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Ngũ Hành Sơn

Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàng

Gồm thơ vịnh Ngũ Hành Sơn, thắng cảnh, địa chất, triết học, chùa chiềng - hang động, làng mỹ nghệ Hòa Hải, Bãi biển Non nước,...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1