CSDL Sách

Duyệt theo:
Bách khoa toàn thư

Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý

Tác giả: A.Silem

Trình bày 100 chủ đề và hơn 2000 khái niệm cơ bản về kinh tế và quản lý, các phân tích về những vấn đề thời sự quan trọng thường gặp một cách chuẩn xác và hiệu quả nhất. Đồng thời, giới thiệu khái quát về kinh tế học, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển; Bộ máy kinh tế; Các quan hệ tiền tệ và kinh tế quốc tế; Tăng trưởng, biến động và phát triển kinh tế; Quản lý doanh nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bách khoa các nền văn hóa thế giới = Encyclopedia of world culturesl

Tác giả: Phạm Minh Thảo, Nguyễn Kim Loan (biên dịch)

Cuốn sách trình bày: Nền văn hóa lớn, có dân số rất đông, đạt được nhiều thành tựu và có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Các nền văn hóa đã có thời rực rỡ, song gờ đây gần như tuyệt diệt nhưng hào quang của nó vẫn tỏa rạng trong các nền văn hóa khác. Các nền văn hóa có nhiều phong tục, lối sống đặc biệt đầy bản sắc riêng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý

Tác giả: A. Silem

Bách khoa toàn thư về kinh tế gồm khoảng 100 chủ đề và hơn 2000 khái niệm được giải thích cặn kẽ với mong muốn mang lại cho bạn những kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý, các phân tích về những vấn đề thời sự quan trọng thường gặp một cách chuẩn xác và dễ hiểu nhất.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bách khoa lịch sử thế giới : những sự kiện nổi bậc trong lịch sử thế giới (giai đoạn từ thời tiền sử đến năm 2000)

Tác giả: Trần Nguyễn Du Sa, Trần Thế San, Nguyễn Anh Dũng

Trình bày 7 phần: 1. Thời kỳ tiền sử; 2. Thời kỳ thượng cổ và cận cổ ( năm 3500 TCN- năm 500 SCN); 3. Hậu kỳ cổ đại, 500 – 1500; 4. Thời kỳ tiền cận đại, 1500 – 1800; 5. Thời kỳ cận đại, 1789 – 1914; 6. Các cuộc chiến tranh thế giới và giai đoạn giữa hai cuộc chiến, 1914 – 1945; 7. Giai đoạn đại dương .

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1