CSDL Sách

Duyệt theo:
Nhà hàng -- Phục vụ bàn ăn
.jpg

Phục vụ bàn ăn trong khách sạn, nhà hàng : giáo trình công nghệ

Tác giả: Mai Khôi

Gồm 6 phần: Tổ chức dịch vụ ăn uống; Lý thuyết chuyên ngành phục vụ bàn; Hướng dẫn thực hành công nghệ bàn; Hướng dẫn thao tác công nghệ; Hướng dẫn tổ chức và phục vụ tiệc; Nghệ thuật phục vụ bàn.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1