CSDL Sách

Duyệt theo:
An toàn -- Lao động
.jpg

An toàn lao động : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Đình Hợp

Giới thiệu những vấn đề chung về bảo vệ hộ lao động; Vệ sinh lao động; Kỹ thuật an toàn lao động.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân xây dựng

Tác giả: Nguyễn Bá Dũng

Gồm 3 chương: 1: Những vấn đề chung về an toàn lao động trong xây dựng; 2: An toàn lao động trong thi công, một số công tác xây lắp chủ yếu; 3: Nội quy an toàn lao động khi sử dụng, vận hành dụng cụ máy, thiết bị thi công.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giáo trình an toàn lao động: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt

Gồm những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động; Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động; Kĩ thuật vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn hóa chất; An toàn trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng; Kĩ thuật phòng cháy, chữa cháy.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động

Nhóm Tác giả: Nhà xuất bản xây dựng

Giới thiệu các quy định của bộ luật lao động về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế những tai nạn lao động xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp và cơ sở sản xuất.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

An toàn lao động : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thế Đạt

Nội dung gồm 7 chương: 1. Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động; 2. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động; 3. Kĩ thuật vệ sinh lao đông; 4. Kĩ thuật an toàn điện; 5. Kĩ thuật an toàn hóa chất; 6. Kĩ thuật an toàn trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng; 7. Kĩ thuật phòng cháy, chữa cháy.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4