CSDL Sách

Duyệt theo:
Access
.jpg

Access và ứng dụng : giáo trình

Tác giả: Huỳnh Quyết Thắng

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, tạo lập cơ sở dữ liệu, thiết kế biểu mẩu và báo cáo, lập trình trên Access, Sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dụng cơ sở dữ liệu trong Visual Basic.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 2
.jpg

Giải quyết sự cố trong Access

Nhóm Tác giả: VN - Guide

Với giải quyết sự cố trong ACCESS bạn sẽ kiểm soát được vấn tin, mẫu biểu, báo biểu, máy in, xử lý dữ liệu, tối ưu hóa ứng dụng, sử dụng giao diện người dùng, Windows API, và những chủ đề nâng cao.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2