CSDL Sách

Duyệt theo:
Access -- Lập trình
.jpeg

Access và ứng dụng: Giáo trình

Nhóm Tác giả: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp

Sách là những kiến thức cơ bản giúp bạn đọc tim kiếm thông tin một cách nhanh chóng và khoa học.Tạo điều kiện cho các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thực hành,thực tập và đặc điểm của các nghành,chuyên nghàn đào tạo.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Microsoft Access 2000, Lập trình và ứng dụng: Tin học ứng dụng T.7

Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường

Học cách sử dụng Access 2000, về mọi khía cạnh, từ các ứng dụng vi tính và các hệ thống nhóm làm việc đến các cơ sở dữ liệu, xuất bản dữ liệu Web thông qua các trang truy cập dữ liệu mới, nhiều hình minh họa, nhiều ví dụ, các mẹo và lời khuyên bổ ích của các quốc gia.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Hướng dẫn lập trình Access 97 từ A đến Z: Tin học ứng dụng T.1

Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường

Hướng dẫn bạn làm việc với các bộ hỏi và bảng Access, sau đó hướng dẫn chi tiết cách thiết kế mẩu và báo biểu, viết Jet SQL, và lập trình Automation bằng VBA 5.0, cách xuất bản các cơ sở dữ liệu của riêng mình trên trang Web, cách dùng ODBC Direct để tạo các hệ tiền tiêu cho SQL Server 6.5.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpeg

Microsoft Access 2000 lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu: Tập 1: Giáo trình lý thuyết và bài tập

Tác giả: Nguyễn Đình Tê

Những công cụ kỹ thuật mới nhất cho những người sử dụng Access để phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng, nhiều chương trình ví dụ minh họa cụ thể, dễ hiểu, có lời giải thích rõ ràng, tạo query tự động thực hiện tác vụ, xây dựng những ứng dụng trên cơ sở dữ liệu, giới thiệu các kỹ thuật mới làm việc với Microsoft SQL Server,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3

Hướng dẫn lập trình Access 97 từ A đến Z: Tin học ứng dụng T.2

Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường

Giới thiệu về Access và nhiều tính năng độc đáo của Access, giải thích cách tạo các bộ hỏi Access để lựa cách xem dữ liệu chứa trong các bảng và cách tận dụng cấu trúc cơ sở dữ liệu, giới thiệu về các đối tượng ứng dụng chính yếu của Access, mô tả các điểm tăng cường Internet mới của Access 97,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1