CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng -- Sân bay
.jpg

Vật liệu xây dựng đường ôtô và sân bay

Tác giả: Phạm Duy Hữu

Giáo trình này được biên soạn theo chương trình đào tạo nghành xây dựng công trình giao thông bao gồm những nội dung về tính chất của vật liệu xây dựng, cốt liệu xây dựng, xi măng và chất kết dính vô cơ và các loại vật liệu khác...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4