CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Dược
.jpg

Hóa dược: Tập 2 (sách đào tạo dược sĩ đại học)

Tác giả: Trần Đức Hậu

Trình bày khái quát về từng nhóm thuốc, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Trình bày một số chất thuốc bao gồm tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học, điều chế, tính chất (trong đó nêu lên các tính chất lý học, hóa học để ứng dụng các tính chất đó trong pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc), công dụng, những điều cần chú ý khi sử dụng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hóa dược: Tập 1 (sách đào tạo dược sĩ đại học)

Tác giả: Trần Đức Hậu

Trình bày khái quát về từng nhóm thuốc, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Trình bày một số chất thuốc bao gồm tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học, điều chế, tính chất (trong đó nêu lên các tính chất lý học, hóa học để ứng dụng các tính chất đó trong pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc), công dụng, những điều cần chú ý khi sử dụng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National drug formulary : tái bản trọn bộ 600 chuyên luận

Nhóm Tác giả: Tập thể tác giả Bộ Y tế

Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lí an toàn, hiệu quả; Cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 11
 • Đang rỗi: 11

Dược lý học : giáo trình

Tác giả: PGS.TS Trương Thị Diệu Thuần, Trần Văn Hòa, Nguyễn Thị Ái Thủy, Lê Chuyền, Tô Viết Thuần

Gồm các nội dung: Dược lý đại cương; Dược động học; Dược lực học; Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc trong cơ thể; Tác dụng không mong muốn của thuốc; Tương tác tương kỵ và ảnh hưởng của thuốc trên XNLS.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Hóa dược - Dược lý II: Giáo trình (Đối tượng: Dược sỹ trung học)

Tác giả: Nguyễn Thị Lộc Hải

Trình bày những vấn đề về thuốc, dược lâm sàng, các hóa dược, những kiến thức cần biết khi sử dụng thuốc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1