CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Phycology : 5th ed.

Tác giả: Robert Edward Lee

Phycology is the study of algae, the primary photosynthetic organisms in freshwater and marine food chains. Aimed at upper-level undergraduate and graduate students in phycology, limnology and biological oceanography, this revised edition maintains the format of previous editions, whilst incorporating the recent developments in the field such as: the potential and challenges of producing algae biofuel; the proliferation of algal toxins; and the development of new molecular tools and technologies on ancestry, phylogeny, and taxonomy of algae. This book includes 4 parts: Part 1: Introduction. Part 2. The prokaryotic algae. Part 3: Evolution of the Chloroplast. Part 4: Evolution of two membranes of Chloroplast endoplasmic reticulum and the chlorarachniophyta.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Xác suất nâng cao : giáo trình dành cho sinh viên đại học, học viên cao học

Tác giả: Đặng Hùng Thắng

Gồm 6 chương: Các chương 1 - 3 trình bày các kiến thức cơ bản, quan trọng và sâu sắc nhất của lý thuyết xác suất như: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên, tính độc lập và kỳ vọng có điều kiện, các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, hàm đặc trưng; Chương 4 giới thiệu một số quy luật cơ bản của lý thuyết xác suất, những "viên ngọc quý" của lý thuyết xác suất như: luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, định lý ba chuỗi, luật loga lặp; Hai chương 5 và 6 giới thiệu hai chủ đề hiện đại và có tính thời sự của lý thuyết xác suất: giải tích ngẫu nhiên và xác suất trên không gian metric. Các định lý được chứng minh chặt chẽ đầy đủ. Cuối mỗi chương đều có một hệ thống chọn lọc các bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.png

Lý thuyết xác suất : tái bản lần thứ 6

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

Trang bị các kiến thức cơ bản về toán cao cấp bao gồm giải tích cổ điển và đại số tuyến tính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Vật lý đại cương các nguyên lý ứng dụng: Tập 2: Điện, từ, dao động và sóng

Tác giả: Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều

Định luật Coulomb và điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung; điện môi và năng lượng của điện trường; dòng điện và điện trở; từ trường; các nguồn của từ trường; định luật Faraday; độ tự cảm; từ trường trong khối chất; dao động cơ; sóng cơ; sóng âm; dao động điện từ và mạch điện xoay chiều; các phương trình Maxwell và sóng điện từ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Core-plus mathematics : preparation for calculus

Tác giả: Jame T. Trey,...[et.al]

Unit 1: Families of functions. Unit 2: Vector and motion. Unit 3: Algebraic functions and equations. Unit 4: Trigonometric funtions and equations. Unit 5: Exponential functions, logarithms, and data model. United 6: Surface and cross sections. Unit 7: Concept of calculus. Unit 8: Counting methods and induction.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2