CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điện tử - Viễn Thông
.jpg

Xử lý hỏng hóc thiết bị điện - điện tử

Tác giả: Phạm Văn Hà

Đề cập đến công nghệ kỹ thuật số mới nhất và mọi khía cạnh thực tiễn về điện, hướng dẫn xử lý các kiểu sự cố điện, giải quyết nhanh sự cố thông qua vô số minh hoạ, biểu đồ và sơ đồ bổ ích.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Xử lý sự cố điện tử : tổng hợp các hỏng hóc điện tử

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Việt Hùng

Cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết về thiết bị điện tử dân dụng. Nội dung tập trung vào các phương pháp chẩn đoán  nguyên nhân và giải quyết sự cố kể cả khi bạn không có sơ đồ mạch của thiết bị cần sữa chữa từ các bộ khuếch đại, máy thu thanh và đầu đĩa trên xe hơi, đầu CD, VCD, tivi, bộ nguồn điện, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Kĩ thuật điện

Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

Giáo tình Kĩ thuật điện gồm 3 phần: Phần 1: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, các tính toán mạch điện, đặc biệt đối vơia dòng điện hình sin 1 pha và 3 pha; Phần 2: Các nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; Phần 3: Cung cấp khái quát về đo lường và điều khiển máy điện, một số phương pháp đo các đại lượng điện.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Kĩ thuật điện

Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

Giáo tình Kĩ thuật điện gồm 3 phần: Phần 1: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, các tính toán mạch điện, đặc biệt đối vơia dòng điện hình sin 1 pha và 3 pha; Phần 2: Các nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; Phần 3: Cung cấp khái quát về đo lường và điều khiển máy điện, một số phương pháp đo các đại lượng điện và...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Kĩ thuật điện

Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

Giáo tình Kĩ thuật điện gồm 3 phần: Phần 1: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, các tính toán mạch điện, đặc biệt đối vơia dòng điện hình sin 1 pha và 3 pha; Phần 2: Các nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; Phần 3: Cung cấp khái quát về đo lường và điều khiển máy điện, một số phương pháp đo các đại lượng điện.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2