CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điện tử - Viễn Thông
5964.jpg

Giáo trình lý thuyết mạch điện : Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp.

Tác giả: Lê Văn Bảng

Sách gồm 8 chương : Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện; Chương 2: Dòng điện hình sin trong các mạch điện đơn giản nhất; Chương 3: Các phương pháp giải mạch điện tuyến tính phức tạp; Chương 4: Mạch điện có hỗ cảm; Chương 5: Mạng một cửa (mạng hai cực) tuyến tính; Chương 6: Mạng hai cửa tuyến tính không nguồn; Chương 7: Mạch điện ba pha; Chương 8: Quá trình quá ...

 • Tổng sách: 0
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Lý thuyết mạch điện: Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp: Giáo trình

Tác giả: Lê Văn Bảng

Sách gồm 8 chương : Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện; Chương 2: Dòng điện hình sin trong các mạch điện đơn giản nhất; Chương 3: Các phương pháp giải mạch điện tuyến tính phức tạp; Chương 4: Mạch điện có hỗ cảm; Chương 5: Mạng một cửa (mạng hai cực) tuyến tính; Chương 6: Mạng hai cửa tuyến tính không nguồn; Chương 7: Mạch điện ba pha; Chương 8: Quá trình quá ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Điện tử công suất: Giáo trình

Tác giả: Trần Trọng Minh

Bao gồm: Các phần tử bán dẫn công suất, chỉnh lưu, vấn đề chuyển mạch và nghịch lưu phụ thuộc, các bộ biến đổi xung, nghịch lưu độc lập, các bộ biến tần, hệ thống điều khiển các bộ biến đổi.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Kĩ thuật mạch điện tử: Giáo trình

Tác giả: Đặng Văn Chuyết

Khuếch đại tín hiệu nhỏ, ghép tầng khuếch đại, khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, nguồn điện, dao động điều hòa, điều chế, đổi tần, tách sóng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Kỹ thuật số: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Viết Nguyên

Nội dung của giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Cơ sở kỹ thuật số; Chương 2: Các cổng logic cơ bản và mạch điện cổng; Chương 3: Các mạch logic tổ hợp; Chương 4: Trigơ số và các phần tử logic dãy; Chương 5: Các bộ nhớ bán dẫn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 13
 • Đang rỗi: 13