CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Võ Thông,...[et.al]

Nêu những quy định chung về cấu tạo kháng chấn; Cấu tạo kháng chấn cho kết cấu bê tông và kết cấu bê tông cốt thép; Cấu tạo kháng chấn cho kết cấu gạch đá; Cấu tạo kháng chấn khi sửa chữa, phục hồi và gia cường kết cấu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Probation, parole, and community-based corrections : supervision, treatment, and evidence-based practices

Tác giả: Gerald J Bayens; John Ortiz Smykla

Presenting to Why Study Community-Based Corrections?: Using Evidence-Based Practices, Risk Assessment, and Intermediate Sanctions to Reduce Crime and Protect the Community; Legislation, Apprehension, Adjudication, and Corrections: The Four Filters Affecting Community-Based Corrections; Theories of Offender Treatment: Reasons to Have a Theoretical Roadmap; Assessing the Risk: The Importance of Classification; Pretrial Release and Diversion: Suspending Progression through the Formal Justice Process; ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Độ tin cậy mờ của kết cấu chịu tải trọng động

Tác giả: TS. Lê Công Duy

Phân tích trạng thái kết cấu và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu trong trường hợp một số đại lượng không chắc chắn ở đầu vào của bài toán được mô tả dưới dạng các số mờ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 20
 • Đang rỗi: 20
.jpg

Machinery's handbook: 30th ed.

Tác giả: Erik Oberg, Franklin D. Jones, Holbrook L. Horton, Henry H. Ryffel

Mathematics; Mechanics and strength of materials; Properties, treatment, and testing of material; Dimensioning, gaging , and measuring; Tooling and toolmaking; Machining operations; Manufacruring processes; Pasteners; Threads an threading; Gears, spliner, and cams; Machine elements; Measuring units.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Quang Viên (ch.b.), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang

Trình bày một số kiến thức cơ bản về kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn và nhà cao tầng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1