CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Công nghệ bê tông

Tác giả: M Bazenov Iu.

Các khái niệm chính về bê tông, các vật liệu dùng cho bê tông, hỗn hợp bê tông, sự hình thành cấu trúc của bê tông, độ bền bê tông, cách thiết kế cấp phối bê tông nặng và các dạng bê tông nặng khác, các loại bê tông riêng biệt, cách nâng cao hiệu quả của bê tông.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô : tập 1

Tác giả: Lê Đình Tâm

Tập 1 này trình bày các tiêu chuẩn chung về thiết kế như: Tải trọng, cách xác định nội lực, các bộ phận cơ bản của cầu và hệ cầu dầm, cầu bản...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Vật liệu xây dựng đường ôtô và sân bay

Tác giả: Phạm Duy Hữu

Giáo trình này được biên soạn theo chương trình đào tạo nghành xây dựng công trình giao thông bao gồm những nội dung về tính chất của vật liệu xây dựng, cốt liệu xây dựng, xi măng và chất kết dính vô cơ và các loại vật liệu khác...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

Tác giả: Võ Như Cầu

Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết phần tử hữu hạn, tính chất của các phần tử hữu hạn, hệ giàn, bài toán một chiều, bài toán hai chiều, bài toán ba chiều, bài toán dao động; Dầm hai chiều và khung phẳng, dầm ba chiều và khung không gian...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Cơ học lý thuyết : giáo trình

Nhóm Tác giả: Bộ Xây dựng

Cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý định lý về Tĩnh học, Động học, Động lực học. Sách còn có phần bài tập ứng dụng và phần hướng dẫn giải bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4