CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan

Nêu những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay. Giới thiệu các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Doãn Hồng Nhung

Trên cơ sở trình bày những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay; đề xuất và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực môi giới bất động sản, cải thiện môi trường làm việc cũng như tâm lý người dân về sự chuyên nghiệp hơn của nghề môi giới bất động sản.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Pháp luật kinh doanh bất động sản

Tác giả: TS. Lưu Quốc Thái

Chương 1. Những vấn đề chung về kinh doanh bất động sản; Chương 2. Kinh doanh hàng hóa bất động sản; Chương 3. Kinh doanh nhà ở; Chương 4. Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử

Tác giả: Tưởng Duy Lượng

Bình luận 38 chủ đề về Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật trọng tài thương mại năm 2010 và những nhận định về thực tiễn xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết của trọng tài trong nước, đơn yêu cầu công nhận cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài thông qua một số vụ việc cụ thể,

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Luật hợp đồng Việt Nam : bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo : tập 2

Tác giả: Đỗ Văn Đại

Phần 3. Thực hiện, xử lý không thực hiện đúng hợp đồng; Phần 4. Những vấn đề khác về hợp đồng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5