CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Cơ học kết cấu
 • Tác giả: Lều Thọ Trình
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Số trang:219 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13598
 • Mã Dewey:624.1
 • Đơn giá:30000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề