CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:24799
 • Mã Dewey:612
 • Đơn giá:34000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Sinh lý bệnh
 • Chủ đề: Sinh lý bệnh học
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Đại cương sinh lý bệnh, rối loạn chuyển hóa glucid, rối loạn chuyển hóa protid, lipid, rối loạn chuyển hóa nước - điện giải, rối loạn chuyển hóa cân bằng toan - kiềm. Sinh lý bệnh quá trình viêm, điều hòa thân nhiệt - sốt, sinh lý bệnh hệ tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, sinh lý bệnh chức năng gan, chức năng thận, miễn dịch bệnh lý.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề