CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hoá sinh : sách đào tạo bác sĩ đa khoa
 • Tác giả: GS.BS. Tạ Thành Văn (chb)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:439 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47019
 • ISBN:9786046634768
 • Mã Dewey:612.015
 • Đơn giá:160000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/5
 • Từ khóa:Hóa sinh, y học
 • Chủ đề: Hóa sinh
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Phần 1. Cấu tạo và chuyển hóa chất; Phần 2. Hóa sinh tế bào, mô và cơ quan.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề