CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47005
 • ISBN:9786046608400
 • Mã Dewey:619
 • Đơn giá:65000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Y học cổ truyền
 • Chủ đề: Y học -- Cổ truyền & Y tế công cộng
 • Chuyên ngành: Khoa Điều dưỡng
 • Tóm tắt: Giới thiệu lý luận cơ bản về Y học cổ truyền. Một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc và ứng dụng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Sử dụng thuốc Nam trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Những kiến thức và kĩ năng cơ bản cần thiết cho nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề