CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Sinh lý bệnh - miễn dịch : sách đào tạo cử nhân điều dưỡng
 • Tác giả: GS.TS. Văn Đình Hoa (chb)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:182 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46990
 • Mã Dewey:616.07
 • Đơn giá:56000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Sinh lý bệnh, miễn dịch
 • Chủ đề: Sinh lý bệnh học
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Giới thiệu về sinh lý bệnh đại cương, quá trình bệnh lý điển hình, bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng thuộc hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, gan mật, tạo máu, tiết niệu; miễn dịch tự nhiên, đặc hiệu, bệnh lý miễn dịch, một số kỹ thuật miễn dịch.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề