CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Dược lý học : tập 1 : sách đào tạo dược sĩ đại học : tái bản lần thứ nhất
 • Tác giả: PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (chb)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:194 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47153
 • ISBN:9786046630142
 • Mã Dewey:615.10711
 • Đơn giá:57000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/5
 • Từ khóa:Dược lý học
 • Chủ đề: Dược lý học
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Chương 1. Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản; Chương 2. Tác dụng của thuốc; Chương 3. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương; Chương 4. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề