CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm : ban hành kèm theo Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của bộ trưởng Bộ y tế : tái bản lần thứ nhất
 • Tác giả: Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Văn Kính, Lương Ngọc Khuê (chb)
 • Nhà xuất bản: Y Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:255 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47196
 • ISBN:9786046638278
 • Mã Dewey:614.4
 • Đơn giá:110000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Bệnh truyền nhiễm, chẩn đoán, điều trị
 • Chủ đề: Bệnh truyền nhiễm
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm được xây dựng với sự nỗ lực cao của các nhà khoa học đầu ngành về truyền nhiễm của Việt Nam. Tài liệu bao gồm 14 bài hướng dẫn một số bệnh truyền nhiễm. Trong đó, tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề