CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Probabilistic methods of signal and system analysis : 3rd edition
 • Tác giả: George R. Cooper, Clare D. McGillem
 • Nhà xuất bản: Oxford University - New York
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:480 p.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46928
 • ISBN:9780195691894
 • Mã Dewey:621.38223
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề