CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 연세 한국어 읽기4 = Yonsei Korean Reading 4 : with CD
 • Nhóm Tác giả: Yonsei University Korean Language center
 • Nhà xuất bản: Yonsei University - Korea
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:235 p.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46612
 • ISBN:9788971419328
 • Mã Dewey:495.75
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Hàn
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Korean language
 • Chủ đề: Korean language
 • Chuyên ngành: Khoa Tiếng Hàn
 • Tóm tắt: This book has two major goals, accurate pronunciation of consonants and vowels, and an increase in skills related to reading comprehension. When used together with Yonsei Korean this book will give students a basic understanding.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề