CSDL sách

Trở về
.jpg
 • American art deco : architecture and regionalism
 • Tác giả: Carla Breeze
 • Nhà xuất bản: W.W. Norto - New York
 • Năm xuất bản: 2003
 • Số trang:287 p.
 • Kích thước:29 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46708
 • ISBN:9780393019704
 • Mã Dewey:720.973
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Architecture, United States
 • Chủ đề: Art deco (Architecture) -- United States
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Presenting to Introduction; The northeast; The south; The midwest and prairies; The southwest; California and the Pacific northwest; Notes; Bibliography.
Sách cùng chuyên ngành