CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Green architecture
 • Tác giả: Philip Jodidio
 • Nhà xuất bản: Taschen - Köln
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:618 p.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46695
 • ISBN:9783836522205
 • Mã Dewey:720.47
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Sustainable architecture, Ecological houses
 • Chủ đề: Architectural design & Ecological houses
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Sprouting with fresh ideas and sunny outlooks, this compact edition brings together the best examples of contemporary green buildings today. Well-known architects like Frank Gehry and Norman Foster sit alongside young, up-and-coming creators. Each entry introduces a key project through plans, photos, and a close reading of the sustainable and...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề