CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Modern forms : a subjective atlas of 20th-century architecture
 • Tác giả: Nicolas Grospierre
 • Nhà xuất bản: Prestel - London
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:222 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46744
 • ISBN:9783791384313
 • Mã Dewey:724.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Modern movement, architecture
 • Chủ đề: Modern movement (Architecture)
 • Chuyên ngành: Ngành Đồ họa & Mỹ thuật
 • Tóm tắt: Form precedes function in this stunning visual archive of nearly 200 images of modern architecture by award-winning photographer Nicolas Grospierre. At once a reference work and a personal exploration of modernist architecture, this fascinating collection of Nicolas Grospierre’s photography covers structures built between 1920 and 1989 in Europe, North and South America, the Middle East, North Africa, and Asia.
Sách cùng chuyên ngành