CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Framed drawing techniques : mastering ballpoint pen, graphite pencil, and digital techniques for visual storytelling
 • Tác giả: Marcos Mateu-Mestre
 • Nhà xuất bản: Design Studio Press - China
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:136 p.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46746
 • ISBN:9781624650406
 • Mã Dewey:741.51
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Drawing, study and teaching
 • Chủ đề: Drawing
 • Chuyên ngành: Ngành Đồ họa & Mỹ thuật
 • Tóm tắt: Chapter 1. The ballpoint pen; Chapter 2. Graphite pencil; Chapter 3. The digital way; Chapter 4. The gray scale.
Sách cùng chuyên ngành