CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Huế trong tôi : thơ - văn - nhạc - họa - ảnh
 • Tác giả: Trần Phương Trà... [et al]
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:270 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:16470
 • ISBN:9786049812279
 • Mã Dewey:895.922134
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ
 • Chủ đề: Văn học hiện đại -- Việt Nam
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Gồm những bài viết về những địa danh, nhân vật lịch sử nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực gắn liền với vùng đất cố đô Huế: Trần Minh Đức, danh tướng Nguyễn Tri Phương, Nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Như Huy...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề