CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Thương nhớ biền dâu
 • Tác giả: Huỳnh Phước Lê
 • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:232 tr.
 • Kích thước:20 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46331
 • ISBN:9786045365588
 • Mã Dewey:895.9228408
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:25/25
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề