CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Fundamentals of telecommunications : 2nd ed.
 • Tác giả: Roger L Freeman
 • Nhà xuất bản: John Wiley - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:675 p.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45988
 • ISBN:0471710458
 • Mã Dewey:621.382
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Telecommunication
 • Chủ đề: Telecommunications
 • Chuyên ngành: Khoa Điện tử - Viễn Thông
 • Tóm tắt: Chapter1. Introductory concepts; Chapter 2. Signals convey intelligence; Chapter 3. Quality of service and telecommunication impairments; Chapter 4. Transmission and switching : cornerstones of a network; Chapter 5. Transmission aspects of voice telephony; Chapter 6. Digital networks; Chapter 7. Signaling; Chapter 8. Local and long-distance networks; Chapter 9. Concepts in transmission transport; Chapter 10. Data communications; Chapter 11. Enterprise networks I : local area networks; Chapter 12. Enterprise networks II : wide area networks; Chapter 13. Metropolitan area networks; Chapter 14. CCITT signaling system no. 7; Chapter 15. Voice-over packets in a packet network; Chapter 16. Television transmission.
 • Sách điện tử:http://thuvienso.www.duanvinsportia.com/handle/123456789/17094
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề