CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The Laplace transform : theory and applications
 • Tác giả: Joel L Schiff
 • Nhà xuất bản: Springer-Verlag - New York
 • Năm xuất bản: 1999
 • Số trang:235 p.
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46765
 • ISBN:9780387986982
 • Mã Dewey:515.723
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:9/9
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề