CSDL sách

Trở về
.jpg
 • B-52 Stratofortress vs SA-2 "Guideline" SAM : Vietnam 1972–73
 • Tác giả: Peter E. Davies
 • Nhà xuất bản: Osprey Publishing - United Kingdom
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:80 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44978
 • ISBN:9781472823625
 • Mã Dewey:623.7463
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề