CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:22191
 • Mã Dewey:615.1
 • Đơn giá:250000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Thuốc
 • Chủ đề: Thuốc -- Cách dùng
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Trình bày về các chống chỉ định, lưu ý khi dùng, các tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn có thể xảy ra và quá liều cùng cách xử lý.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề