CSDL sách

Trở về
.jpg
 • HBR guide to getting the mentoring you need
 • Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang:160 p.
 • Kích thước:22 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44681
 • ISBN:9781422196007
 • Mã Dewey:650.14
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề