CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Võ Thông, ...[et.al]
 • Nhà xuất bản: Xây dựng - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:190 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44613
 • ISBN:9786048224745
 • Mã Dewey:624.1 762
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Thiết kế cấu trúc, Giảm chấn, Công trình xây dựng
 • Chủ đề: Công trình xây dựng & Thiết kế cấu trúc & Giảm chấn
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Nêu những quy định chung về cấu tạo kháng chấn; Cấu tạo kháng chấn cho kết cấu bê tông và kết cấu bê tông cốt thép; Cấu tạo kháng chấn cho kết cấu gạch đá; Cấu tạo kháng chấn khi sửa chữa, phục hồi và gia cường kết cấu.
Sách cùng chuyên ngành