CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng
 • Nhà xuất bản: Xây dựng - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:377 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44603
 • ISBN:9786048222963
 • Mã Dewey:696
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Môi trường không khí, Chất lượng, Không khí
 • Chủ đề: Môi trường -- Không khí
 • Chuyên ngành: Khoa Môi Trường
 • Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.
Sách cùng chuyên ngành