CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Nguyên lý kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải) : đã cập nhật, sửa đổi toàn diện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 • Tác giả: Phan Đức Dũng
 • Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:384 tr.
 • Kích thước:128000
 • Số đăng ký cá biệt:44434
 • Mã Dewey:657.042
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/3
 • Từ khóa:Nguyên lý kế toán
 • Chủ đề: Nguyên lý Kế toán
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và sổ ghi chép; Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu, chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề