CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Chuẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại cộng đồng : sách dùng cho Sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng
 • Tác giả: Nguyễn Văn Kinh, Bùi Vũ Huy (Ch.b)
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:211 tr.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44281
 • ISBN:9786046626503
 • Mã Dewey:614.4
 • Đơn giá:81000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Bệnh truyền nhiễm, y học dự phòng, chẩn đoán
 • Chủ đề: Bệnh truyền nhiễm
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Chương 1. Quản lý các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới; Chương 2. Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới nhóm A; Chương 3. Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới nhóm B; Chương 4. Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới nhóm C.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề